الیاف سیسال (Sisal) چیست؟

الیاف سیسال از نوع برگی و درمناطق آمریکای مرکزی است. برزیل، تانزانیا و چین از بزرگترین تولید کنندگان این الیاف در دنیا بھ
حساب می آیند. گیاھان سیسال دارای برگ ھای گوشتی ھستند کھ از یک جوانھ مرکزی رشد می کنند. وقتی کھ برگ ھا بالغ می شوند، ١
تا ۵١ متر طول و حدود ١٠ سانتیمترعرض دارند. برگ ھا سنگین ھستند اما ٩٠ درصد وزن آنھا رطوبت است. علارغم آب زیاد موجود
در برگ ، ماھیت خود برگ و خمیر بدست آمده از آن سفت و سخت است.
الیاف سیسال بسیار طویل ھستند، با رنگ کرمی، زرد، سبز، قھوه ای یا قرمز. این الیاف محکم، قوی و بادوام ھستند وخاصیت کشسانی
بالایی دارند. در برابر آسیب ھای باکتریایی و آب شور مقاوم ھستند و ھمچنین عایق خوبی ھستند.
این الیاف بھ صورت رشتھ ھائی در جھت طول برگ قرار دارند و سبب استحکام برگ در جھت طول می باشند. برگ ھای چیده شده
توسط ماشین، خرد شده و الیاف خارج شده شستشو و جھت خشک نمودن و سفیدشدن در معرض تابش آفتاب قرار می گیرند. خواص
الیاف سیسال ھمانند دیگر الیاف سلولزی بوده و بیشتر جھت تولید طناب، پارچھ ھای تزئینی بھ ویژه کلاه و کیف قابل استفاده می باشد. این
لیف در برابر آب شور بھ مرور زمان استحکامش کم می شود. الیاف سیسال اغلب نوار شکل است و سطح مقطع آن بھ صورت بیضوی و
یا چند ضلعی با کانال لومن ضعیف می باشند.

استخراج الیاف سیسال
الیاف باید پس از برش برگ خیلی زود استخراج شود. اگر برگ خشک شود، الیاف در طول فرایند تمیز کردن آسیب خواھد دید. فرایند
استخراج ، کھ دکورتیکیشن یا الیاف سازی نامیده می شود، دارای ۴ مرحلھ است:
فشردن برگ ھا
دور ریختن قسمت داخلی برگ
تمیز کردن الیاف طویل سیسال ( با آب یا برس مخصوص)
آویزان کردن الیاف در خطوط معین برای خشک شدن

 

موارد استفاده از سیسال
الیاف سیسال با کیفیت بالا، طویل ھستند و بھ تنھایی یا ترکیب شده با پشم یا اکریلیک در فرش استفاده میشوند. الیاف درجھ متوسط برای
ساخت بند ناف، طناب و نخ چندلا در کشاورزی و صنعت استفاده می شود؛ الیاف سیسال بدلیل مقاومت در برابر آب شور در محیط ھای
دریایی نیز مورد استفاده قرار میگیرند. الیاف درجھ پایین بھ دلیل میزان بالای سلولز در صنعت کاغذ استفاده می شوند.
یکی از کاربرد ھای قدیمی سیسال ،بدلیل داشتن الیاف بلند و انعطاف پذیر، بند ناف است. گرچھ این استفاده تا حد زیادی کاھش یافتھ است،
و جای خود را بھ پلی پروپیلنداده و در عین حال جدیدا، ازبند ناف کمتر استفاده میشود. سیسال ھنوز بھترین ماده برای ساخت تختھ دارت
فرش ماشيني- لغات و اصطحات تخص به زبان
انگلی
الياف ب ساخته یا همان الیاف مصنوعی چیست ؟
انواع نخ فرش ماشینی کدامند؟ اکریلیک – پلی استر یا
پلی پروپیلن
نقش کفپوش ها در صنعت هتلداری
الياف پلي پروپيلن و پلي استر و مقایسه آن ها در
منسوج سوزن زني شده
الياف بازالت- خصویات و مواد کاربرد آن در صنعت
فرش کودک و فضایی ویژه برای شادی و خقیت
پربیننده ترین مطالب
تولید ١٧٠ میلیون متر مربعی فرش ماشینی در ایران – 45
views
views 686,974 – نخست صفحھ
١٢ دلیل وزارت صنعت برای خروج پتروشیمیھا از
views 30,334 – کالا بورس
آموزش از بین بردن الکتریسیتھ لباس و بدن – 185
است.
در صنعت خودرو و ھواپیما، برای محکم کردن قطعات بھ جای فایبرگلاس از سیسال استفاده میشود. در صنعت ساخت و ساز مسکن کم
ھزینھ نیز، جھت محکم کردن گچ، ساخت پشت بام و عایق استفاده می شود. سیسال برای پرداخت فولاد بسیار عالیست، زیرا برای جلا
دادن بھ فولاد بھ اندازه کافی قوی و جھت نخراشیدن آن بھ اندازه کافی نرم است. سیسال ھمچنین بھ عنوان یک ژئوتکستایل در احیاء
زمین، تثبیت دامنھ ھا و ساخت جاده ھا مورد استفاده قرار میگیرد.

منبع:کهن

دیدگاه خود را بنویسید

Wholesale Jerseys All